Малки и средни фирми от Лом ще изпълняват проекти за 7,3 милиона лева по оперативни програми

Малки и средни фирми от Лом ще изпълняват проекти за 7,3 милиона лева по оперативни програми

BOBSTH 09:43:01 03-05-2018
PP0941BO.006
Лом - малки фирми - проекти

Малки и средни фирми от Лом ще изпълняват
проекти за 7,3 милиона лева
по оперативни програми


Лом, 3 май /Цветомир Цветков, БТА/
Малки и средни фирми от Лом ще изпълняват проекти на обща стойност 7 353 823 лева по три оперативни програми на ЕС, съобщиха от общината в крайдунавския град. Бенефициенти по проектите ще бъдат малки и средни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и институции.
Това става възможно, след като кметът на Лом Пенка Пенкова, която е председател на Колективния управителен орган на сдружението "Местна инициативна група Лом", подписа споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие. Средствата ще се отпускат от ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Иновации и конкурентоспособност" и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".
Финансовият ресурс за земеделски производители, микрофирми, както и за изграждането на инфраструктура на територията на община Лом, е в размер на 2 933 700 лева. По ОП "Иновации и конкурентоспособност" могат да бъдат усвоени от местните малки и средни предприятия 1 955 800 лева. За проектите за младежка заетост и социални услуги са осигурени 1 486 408 лева от ОП "Развитие на човешките ресурси". За образователни проекти и за интеграция на уязвими и малцинствени групи по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" са осигурени 977 915 лева, уточниха от общината в Лом.
Местната инициативна група в Лом е учредена през 2017 г. от представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и община Лом. Тя е независимо и доброволно сдружение на юридически и физически лица, което съвместно с общината изработи стратегия за Водено от общностите местно развитие и тя бе одобрена за финансиране, уточниха от общината в Лом.
/ПП/