Обявен е международният архитектурен конкурс за нов център на Велико Търново

Обявен е международният архитектурен конкурс за нов център на Велико Търново

BOBSTH 16:53:31 25-04-2018
PP1652BO.028
Велико Търново - конкурс - нов център

Обявен е международният архитектурен конкурс
за нов център
на Велико Търново


Велико Търново, 25 април /Марина Петрова, БТА/
Обявен е международният архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.
Теренът на старото военно училище, където ще бъде изграден новият център на града, е с размер 190 декара. Архитекти от България, Великобритания, Дания, Италия, Русия и Франция ще оценява проектните предложения.
Срокът за подаването им е до 20 юли, а регистрацията и участието в процедурата е безплатно.
Поканата е оповестена по реда на Закона за обществените поръчки. Обявеният от община Велико Търново награден фонд е 75 хиляди евро. Наградата за класиралия се на първо място проект е 25 000 евро. Наградата за втората класирала се концепция е 15 000 евро и 10 000 евро - за третата позиция.
Ще бъдат връчени и още пет премии от по 5000 евро на отличени от журито проекти.
Журирането ще се състои в периода 27-29 юли.
Международният архитектурен конкурс включва две части, които са неразривно свързани - градоустройствено решение за територията на старото военно училище и проект за сграда на експозиционен център.
Изграждането на експозиционния център е част от одобрената инвестиционна програма на общината по мерките за градска среда на оперативната програма "Региони в растеж".
Обявяването на международния конкурс е по инициатива на кмета Даниел Панов.
Концепциите за новия градски център следва да бъдат съобразени с техническото задание, изготвено според обществените нагласи. То предвижда повече озеленяване и по-малко строителство, създаване на пешеходна зона, място за провеждане на обществени, културни, научни, спортни и други събития, нова библиотека, музеи, спортни площи, паркоместа.
Около 66 хиляди квадратни метра от територията на терена са предвидени за транспортна инфраструктура, а 27 000 кв. метра са зоните с брегозащитна растителност.
Между 14 хиляди и 20 хиляди кв. метра е площта на имотите със сгради, които ще бъдат запазени. Зоната, предвидена за ново застрояване, е 76 хиляди квадратни метра, при съотношение 40 процента застроена площ / 60 процента озеленяване. Сградата на експозиционния център ще бъде разположена върху имот с площ от 5502 квадратни метра.
В очертанията на имота трябва да се предвидят минимум 120 паркоместа.

/ПП/