В Свищов ще бъдат инвестирани 45 хиляди лева за екологични проекти

В Свищов ще бъдат инвестирани 45 хиляди лева за екологични проекти

BOBSTH 12:11:01 17-04-2018
PP1209BO.010
Свищов - проекти - екология

В Свищов ще бъдат инвестирани
45 хиляди лева
за екологични проекти


Свищов, 17 април /Марина Петрова, БТА/
В Свищов ще бъдат инвестирани 45 хиляди лева за опазване на околната среда и повишаване на екологичната култура, съобщиха от пресцентъра на крайдунавската община.
Финансирането е осигурено от ПУДООС. Одобрените проекти за първи път обхващат общинския център и три населени места, след кандидатстване в конкурса на МОСВ "За чиста околна среда", уточняват от общината.
Проектът "Европейски облик на парка в село Драгомирово" е с бюджет от 9880 лева.
В село Овча могила в продължение на пет месеца ще се изпълнява проектът "Почистване и облагородяване на парка "Могилата", с бюджет от над 11 хиляди лева.
Близо десет хиляди лева е финансирането на проекта "Парк за отдих и детски игри в местността "Паметници" в Свищов.
В село Царевец ще бъдат реализирани два проекта, финансирани по програмата; те са "Чиста околна среда - моите първи зелени стъпки" с бюджет от 5843,90 лева и "Царевец - свят на красота и чиста природа", с финансиране от 9920 лева. Всички проекти са със срок за изпълнение до пет месеца от началото им.
/ПП/