В Плевен се разширява иновативната дейност за развитие на младите учени в медицината

В Плевен се разширява иновативната дейност за развитие на младите учени в медицината

BOBSTH 17:07:01 16-04-2018
IS1705BO.042
Плевен - наука - център

В Плевен се разширява иновативната дейност за развитие на младите учени в медицината


Плевен, 16 април /Малин Решовски, БТА/
В Плевен се разширява дейността за развитие на младите учени в областта на медицината. В Медицинския университет нова целева група започна втори цикъл на обучение, съобщиха за БТА от висшето училище.
Началото бе поставено миналата година с цел да бъде създаден Център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет "Медицина".
Общо 46 млади медици са се включили в иновативното начинание, което се реализира по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с безвъзмездна финансова помощ общо за близо 700 хиляди лева.
Нови 19 млади учени от хирургическите специалности са усъвършенствали познанията си в предоперативната подготовка и оперативното лечение чрез минимално инвазивна хирургия с помощта на авангардните технологии в образвана диагностика. За обучението им са работили проф. д-р Начко Тоцев, ръководител на катедрата, д-р Л. Цанков и д-р М. Влахова.
Младите хора са работили и в експериментална операционна зала, за да придобиване на практически умения. Целта е това да ги подтикне и към научноизследователска работа, както и към активна професионална реализация в медицинската наука, допълниха от университета в Плевен./ИС/