Община Благоевград започва работа по проект "Пространство за равен шанс"

Община Благоевград започва работа по проект "Пространство за равен шанс"

BOBSTH 16:08:01 16-04-2018
IS1606BO.028
Благоевград - проект - евросредства

Община Благоевград започва работа по проект "Пространство за равен шанс"


Благоевград, 16 април /Димитър Владов, БТА/
Община Благоевград започва работа по проект "Пространство за равен шанс" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Общата стойност на проекта е близо 250 000 лева. Основните цели и дейности на проекта бяха представени днес на пресконференция от зам.-кмета на Благоевград Зорница Кралева и ръководителят на проекта Мила Соколова.
Ще бъде осигурена заетост на 20 човека с увреждания, за които ще бъдат адаптирани и оборудвани работни места в кметствата на селата в община Благоевград и осигурен специализиран транспорт от и до работното място.
Предовидени са комплексни дейности за мотивиране и насърчаване на участието на пазара на труда на хора, полагащи грижи за свои близки. Дейностите включват безплатно трудово-правно консултиране, медицинска, социална, образователна и психологическа подкрепа.
Ще се създадат ателиета, в които деца с увреждания ще участват в различни занимания, съобразно специфичните си нужди.
Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение "Асоциация за европейско развитие на българското село". Крайният срок е 30 октомври 2018 година.
На пресконференцията беше посочено, че община Благоевград разглежда възможността подобен проект за бъде реализиран в рамките на програмата за Трансгранично сътрудничество България-Македония. В тази връзка има отворена покана до средата на май 2018 г.


/ИС/