В Русе ще дискутират проблемите на корабоплването по река Дунав

В Русе ще дискутират проблемите на корабоплването по река Дунав

BOBSTH 15:25:02 16-04-2018
RM1523BO.037
Русе - дискусия - корабоплаване

В Русе ще дискутират проблемите на корабоплването по река Дунав


Русе, 16 април /Мартин Пенев, БТА/
Среща-дискусия по проблемите на корабоплаването по река Дунав организира на 19 април /четвъртък/ в Русе Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП). На нея ще присъстват всички заинтересовани страни - реални ползватели на реката и представители на публичните регулаторни органи, съобщават от БРТПП.
От Българо-румънската търговско-промишлена палата посочват за пример, че конвой от шест баржи по река Дунав превозва обем от товари колкото 400 камиона по суша. По време на кръглата маса ще се дискутират следните въпроси - защо трафикът по река Дунав е 10 пъти по-нисък от този по Рейн, защо транспортът, особено по Долен Дунав, е толкова по-вял, къде са основните проблеми, има ли физически или бюрократични пречки, какви са възможните решения.
От БРТПП дават пример и със Сърбия, която осъществявала програма, предвиждаща между 2014 и 2024 г. инвестиции в проекти за реката в размер на 286,5 млн. евро. Задачата, която са си поставили, е да се превърнат в една от трите Дунавски държави - лидери по безопасно и устойчиво корабоплаване.

/РУМ/