Водите на Тимок отговарят на изискванията за добро състояние на типа река, показват експресните анализи

Водите на Тимок отговарят на изискванията за добро състояние на типа река, показват експресните анализи

BOBSTH 16:47:31 13-03-2018
GI1646BO.014
Плевен - Басейнова дирекция - Тимок

Водите на Тимок отговарят на изискванията за добро състояние на типа река, показват експресните анализи


Плевен, 13 март /Малин Решовски, БТА/
Водите на Тимок отговарят на изискванията за добро състояние на типа река, показват експресните анализи, съобщава Басейновата дирекция "Дунавски район" в Плевен.
От дирекцията уточняват, че са готови първите експресни анализи, измерени при пробонабиране на вода от река Тимок при Брегово. При анализа на пробите са получени следните резултати: РН - 7,74, разтворен кислород - 8,7 mg/l, eлектропроводимост - 346 хs/sm, температура - 9,4 рC.
Резултатите от измерените на място показатели отговарят на изискванията за "добро състояние" за типа река и са с характерни стойности за годишния сезон. Пробите от повърхности води ще бъдат изследвани по над 15 показатели, включващи основни физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Анализите ще се извършат в лабораторни условия и резултатите ще бъдат готови през следващите дни.
Басейнова дирекция "Дунавски район" е възложила на Регионална лаборатория към ИАОС - Монтана да бъде извършен тридневен мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. Мярката е във връзка с обявеното бедствено положение в Брегово. Местното население ще бъде информирано за резултатите, се посочва в съобщението./ГИ/