ОП "Трънска гора" е добило над 9 хил. плътни кубични метра дърва за огрев от 260 ха

ОП "Трънска гора" е добило над 9 хил. плътни кубични метра дърва за огрев от  260 ха

BOBSTH 15:49:31 13-03-2018
GI1548BO.008
Трън - гора

ОП "Трънска гора" е добило над 9 хил. плътни кубични метра дърва за огрев от 260 ха


Трън, 13 март / Елка Робева, БТА /
Общинско предприятие "Трънска гора" е усвоило 260 ха площ през миналата година. От нея са добити 9 455 плътни кубични метра широколистни дърва за огрев и 31 798 плътни кубични метра строителна дървесина, съобщи временно изпълняващият длъжността директор Тодор Исаев. Приходите от продажба на добитата дървесина са 1 501 382 лв. с ДДС.
На територията на предприятието са изградени приблизително 18 км временни извозни пътища, които са съобразени с характерните особености на релефа, ерозионните процеси, водните съоръжения и др.
Служители на "Трънска гора" са констатирали две нарушения на Закона за горите с извършване на незаконна сеч, които са предоставени за разследване на прокуратурата.
Площта на общински горски територии в Трънско възлиза на 18 133,8 ха, което е 49,6 на сто от общата площ на горските територии.
/ГИ/