Международният опит в борбата с корояда се обсъжда на семинар в Кюстендил

Международният опит в борбата с корояда се обсъжда на семинар в Кюстендил

BOBSTH 15:39:01 08-03-2018
MH1537BO.005
Кюстендил - семинар - корояд

Международният опит в борбата с корояда се обсъжда на семинар в Кюстендил


Кюстендил, 8 март /Елица Иванова, БТА/
Семинар на тема "Устойчиво управление на горите в Осогово - обмен на опит и добри практики в борбата с корояда", се провежда в Кюстендил днес и утре. Той е в рамките на международен германо-българо-македонски проект. Основен лектор е Бернард Перни от Института за опазване на гората към Центъра за изследване на гората, Австрия.
Целта е обмяна на европейски опит и добри практики за устойчиво стопанисване на увредени от корояд гори, начини за наблюдение и методи за борба с вредителя, каза Таня Георгиева - Шнел от българската фондация Биоразнообразие. Една от целите на проекта е подпомагане на устойчивото управление на горите в Осоговска планина, попадаща в три териториални поделения на Югозападното държавно предприятие /ЮЗДП/.
От ЮЗДП припомниха, че през последната година са били предприети редица мерки за доближаване до европейския опит за по-бързо усвояване на нападнатите дървета и предотвратяване заразяването на нови гори.
Общо 2722 хектара е площта на увредените от корояди, пожари и други природни фактори иглолистни гори на територията на ЮЗДП към началото на март. Над половината от тях попадат в областите Кюстендил и Перник, казаха от дирекцията. Проблемът наистина е сериозен, но гората няма да свърши. Дори и изсъхналите гори, напълно естествено се самовъзстановяват с други, широколистни видове, казаха от дирекцията. От там допълниха, че ще потърсят начини за взаимстване на австрийския опит по отношение на законодателството. "Важно е чисто законово да се регламентира кой какво върши в гората, а частните собственици да бъдат задължени да се грижат за собствеността си", посочиха от дирекцията.
/МХ/