По-висока активност в плащането на местните данъци и такси отчитат в Търговище

По-висока активност в плащането на местните данъци и такси отчитат в Търговище

BOBSTH 15:00:32 08-03-2018
GI1458BO.022
Търговище - данъци - кампания

По-висока активност в плащането
на местните данъци и такси отчитат
в Търговище


Търговище, 8 март /Боряна Димитрова, БТА/
По-висока активност в плащането на местните данъци и такси отчита Община Търговище в сравнение със същия период на 2017 г. От началото на данъчната кампания от налози са събрани 1 206 340 лв., докато миналата година те са били 1 079 467 лв., съобщиха от общинската управа.
946 302 лв. е сумата от постъпилите плащания за данъка върху недвижимите имоти и превозните средства и такса битови отпадъци.
През тази година са подадени и повече декларации за облагане с патентен данък - 293, докато през 2017 г. са били 285. Отчита се и увеличение на подадените декларации за туристически данък. През 2018 г. те са 23 срещу 14 за 2017 г.
Най-предпочитаният от гражданите начин за плащане е в брой на касите на отдел "Местните данъци и такси". Там са внесени 781 158 лв. По банков път, чрез платежно нареждане, събраната сума възлиза на 329 055 лв., а чрез ПОС терминално устройство - 74 480 лв. Чрез Изипей и Български пощи в местната хазна са постъпили 21 647 лв.
Всички, внесли пълния размер на налозите си до 30 април, участват в ежегодния жребий с предметни награди на Община Търговище.

/ГИ/