В Русе обновят комплекса, работещ с деца и семейства в риск

В Русе обновят комплекса, работещ с деца и семейства в риск

BOBSTH 14:53:04 23-02-2018
MH1452BO.035
Русе - социални услуги за деца - общински проект

В Русе обновят комплекса, работещ с деца и семейства в риск


Русе, 23 февруари/Стоян Русев, БТА/
В Русе започна цялостна реконструкция на сградата и дворното пространство на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, съобщиха от общинската администрация.
Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Русе се ползва от близо 120 души на месец. В него работят 47 специалисти, които осъществяват подкрепа на децата и техните семейства, като алтернатива на институционалната грижа за деца в риск. В комплекса се предоставят две социални услуги: "Център за работа с деца на улицата" и "Център за обществена подкрепа".
Проектът цели основен ремонт на сградата и мерки за енергийна ефективност. На покрива ще бъде разположена система от плоски селективни слънчеви колектори. В дворното пространство ще има мултифункционално игрище и площадки за изнесени уроци на открито за деца в риск.
/МХ/