Започват дейности за подобряване на енергийната ефективност на училищния комплекс в Елена

Започват дейности за подобряване на енергийната ефективност на училищния комплекс в Елена

BOBSTH 16:59:01 13-02-2018
GI1658BO.020
Елена - проект - училища

Започват дейности за подобряване на енергийната ефективност на училищния комплекс в Елена


Елена, 13 февруари /Марина Петрова, БТА/
Започват дейности за подобряване на енергийната ефективност на училищния комплекс в Елена, съобщиха от пресцентъра на общината.
След сключен договор с Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 1 912 132 лв., общината може да започне дейностите по реализацията на проекта "Реконструкция на сградите на СУ "Иван Момчилов" гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Реконструкцията ще обхване монолитните училищни сгради, строени между 1964 и 1996 година, без да е извършван основен ремонт по тях.
Сградите ще бъдат санирани, ще бъде подменена дограмата и осветлението, покривите ще бъдат изолирани, а отоплителната инсталация ще бъде от нов тип с котли, които работят с пелети.
Целта на инвестицията е да се намалят разходите на електрическа и топлинна енергия, да се подобрят експлоатационните характеристики на сградите и условията на учебния процес в съответствие със съвременните изисквания.
Срокът за реализация на проекта е 36 месеца. В Държавен фонд "Земеделие" са внесени описателните документи за обществените поръчки, които ще бъдат възлагани, изискано е и първо авансово плащане.

/ГИ/