Предложени са 39 паралелки за държавен план-прием след седми клас в Пернишка област

Предложени са 39 паралелки за държавен план-прием след седми клас в Пернишка област

BOBSTH 15:43:31 13-02-2018
MM1542BO.016
Перник -образование

Предложени са 39 паралелки за държавен план-прием след седми клас в Пернишка област


Перник, 13 февруари / Елка Робева, БТА /
Регионалното управление на образованието /РУО/ в Перник предлага да бъдат утвърдени 39 паралелки за държавен план-прием след седми клас и завършено основно образование през учебната 2018/2019г. Това съобщи старши експертът в РУО Росица Симеонова.
В Пернишка област тази година седми клас завършват 876 ученици. Най-много са седмокласниците в областния център Перник - 678, само един ученик завършва седми клас в община Ковачевци и осем в община Земен.
В планираните 39 паралелки се предвижда да се обучават 936 ученици. Те са с 60 по-малко от предходната учебна година.
В девет паралелки ще се извършва обучение чрез работа. То включва професиите икономист, офис-мениджър,строителен техник, електротехник, техник-озеленител, топлотехник, металург, готвач, сладкар и др.
През учебната 2017/2018г. е реализиран държавен план-прием след седми клас и завършено основно образование в 50 паралелки.

/ММ/