Приет е бюджетът на община Несебър за 2018 г.

Приет е бюджетът на община Несебър за 2018 г.

BOBSTH 13:59:31 01-02-2018
MH1358BO.006
община Несебър - бюджет - приет

Приет е бюджетът
на община
Несебър за 2018 г.


София, 1 февруари /Пенка Момчилова, БТА/
Общинските съветниците приеха бюджета на община Несебър за 2018 г. Тенденцията той да е социално ориентиран се запазва, съобщава пресцентърът на общината.
С представения бюджет - 65 500 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2017 г. от 8 365 000 лв., местната власт се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществените структури. Общината ще продължи да осъществява своята приоритетна социална политика. За образование държавното финансиране е 8 316 641 лв., местното и дофинансирането е 3 587 037 лв. За социални дейности, включващи Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа и Обществена трапезария, са предвидени 1 275 800 лв., се посочва в съобщението.
Отбелязва се, че се запазват помощите от 2000 лв. за новородено дете, както и намаленията за учещи и пенсионери за ползването на общински транспорт, подкрепата за читалища, пенсионерски и спортни клубове, църкви и сдружения с нестопанска цел.
За общинската полиция, командированите полицаи и пожарникари сумата е 800 хил. лв. Капиталовата програма е 16 589 800 лв., строителната -13 016 000 лв., програмата за проектиране - 1 222 800 лв. Приоритет за тази година е завършването на започнати строителни обекти, между които Център за култура и образование "Артиум" в новата част на Несебър, градски парк в кв. 23, Дом за стари хора в с. Кошарица, реконструкция на тротоари в Несебър,Свети Влас и други селища на общината.
В бюджета за тази година са предвидени и средства за нови обекти с обществено значение - проектиране на сграда, филиал на СУ "Любен Каравелов" в Несебър, довършване на проектирането на подземен паркинг в двора на СУ "Любен Каравелов", църква и туристически център в Новия Несебър, алея за пешеходно и велосипедно движение в кв. "Черно море" и други.
/МХ/