Инвестиционната среда във Велико Търново става все по-добра според проучване

Инвестиционната среда във Велико Търново става все по-добра според проучване

BOBSTH 14:07:32 19-01-2018
PP1406BO.004
Велико Търново - икономика - анализ

Инвестиционната среда във Велико Търново
става все по-добра според
проучване


Велико Търново, 19 януари /Марина Петрова, БТА/
Инвестиционната среда във Велико Търново става все по-добра, а градът е сред водещите генератори на икономически растеж в България, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация, цитирайки данни от специализирано изследване на Института за пазарна икономика /ИПИ/.
Според него градът е сред 20-те икономически центъра в страната, в които се произвеждат 86 процента от продукцията на национално ниво и които привличат 81 на сто от всички преки чуждестранни инвестиции.
"Център "Велико Търново" се характеризира с висока инвестиционна и икономическа активност, много ниска безработица, благоприятни демографски и образователни тенденции. Община Велико Търново е ядрото на икономическата зона, а в периферията попада община Лясковец", се посочва в анализа на ИПИ, цитиран в прессъобщението.
В периода 2012-2015 г. общият ръст на произведената продукция е 23 процента - тя достига до 1,5 милиарда лева. През 2016 г. икономическата и инвестиционната активност продължават да се увеличават, а Център "Велико Търново" изпреварва повечето области в страната. В изследването е посочено, че 47 процента от продукцията в икономическата зона е в преработващата промишленост.
Ръстът на преките чуждестранни инвестиции в периода 2012-2015 г. е бил 63 на сто. Общата им стойност за 2016 г. достига 54 млн. евро. Към индустрията са насочени 38 процента от инвестициите, или 21 млн. евро.
Данните доказват, че провежданите от община Велико Търново политики са резултатни, а инвестиционната среда става все по-добра и атрактивна, се отбелязва в съобщението.
Старата столица е сред икономическите зони в България с най-добро състояние на пазара на труда. Безработицата през 2016 г. е около 4,2 процента - почти два пъти по-ниска от средната за страната. Продължава тенденцията към спад и през 2017 г. безработицата в общината е била около и под 3 процента.
Градът е в Топ 3 в България по състояние на образователната система и на първо място в страната по брой на студентите спрямо човек от населението. Тези фактори, плюс високата образованост на населението, също благоприятстват икономическото развитие и инвестиционната активност, посочват от пресцентъра на общината.
/ПП/