Проектобюджетът на Русе за тази година е малко над 106 млн. лева

Проектобюджетът на Русе за тази година е малко над 106 млн. лева

BOBSTH 10:47:31 13-01-2018
GI1046BO.003
Русе - проектобюджет - община

Проектобюджетът на Русе за тази година е малко
над 106 млн. лева


Русе, 13 януари /Мартин Пенев, БТА/
Рамката на проектобюджета за тази година на община Русе е 106 052 733 лева, без преходен остатък. Това съобщиха от кметството в крайдунавския град.
Част от акцентите в проектобюджета са привличането на финансови средства по национални, европейски и международни програми, активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради, балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура, обновяване и модернизиране на уличното осветление.
Проектобюджетът осигурява резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 500 000 лева.
Ключов акцент през настоящата година е успешното изпълнение на проектите по оперативна програма "Региони в растеж", които ще преобразят облика на града чрез реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих, ремонт на две училища и три детски градини.
Сред стратегическите обекти, включени в инвестиционната програма на общината за 2018 г., са ремонт на Семизовата къща - паметник на културата, реконструкция и основен ремонт на сградата на Художествената галерия, на Клуба на дейците на културата. Ще бъдат обновени 20 детски площадки и изградени две площадки за фитнес на открито, две за стрийт фитнес и две спортни игрища.

/ГИ/