Общинският съвет в Плевен е заседавал 61 астрономически часа през 2017 година

Общинският съвет в Плевен е заседавал 61 астрономически часа през 2017 година

BOBSTH 07:30:02 13-01-2018
AM1422BO.005 07:30
Плевен - съвет - заседания

Общинският съвет в Плевен
е заседавал 61 астрономически часа
през 2017 година


Плевен,13 януари /Малин Решовски, БТА/
Общинският съвет в Плевен е заседавал 61 астрономически часа и 37 минути през 2017 година, и е взел 371 решения. Това сочат обобщени данни за работата на съвета.
Общо 382 теми, осем от които са поставени чрез питания на общински съветници, е обсъждал през 2017 г. Общинският съвет на Плевен. Най-дългото заседание през изминалата година е било през януари - 9 часа и 12 минути, при дневен ред от 26 точки. Тази сесия е включвала обсъждане на проектобюджета на Общината за новата календарна година, отчет на резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за 2016 година и обсъждане на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за новата 2018 г., коментира председателят на местния парламент Мартин Митев.
През 2017 година съветниците са имали още едно продължително заседание - на 26 октомври. Тогава за 9 часа са приети решения по 47 теми от най-обемния за годината дневен ред.
Най-краткото заседание на Общинския съвет в Плевен през 2017 г. е било само един час. То е свикано извънредно на 13 юли при дневен ред от една единствена точка.
Обобщената справка за работата на Общинския съвет на Плевен за 2017 г. показва, че съветниците са заседавали общо 61 астрономически часа и 37 минути. Толкова е общата продължителност на свиканите през годината 14 заседания - 12 редовни и 2 извънредни /на 13 юли и 7 ноември/.
Събраните данни не включват месечни заседания на постоянните комисии, в които съветниците участват.
/АМ/