Екоинспекцията провери завод за автомобилни части в Русе за изпълнение на инвестиционната програма

BOBSTH 19:48:01 12-01-2018
PP1947BO.015
Русе - екоинспекция - завод

Екоинспекцията провери завод за автомобилни части
в Русе за изпълнение
на инвестиционната програма


Русе, 12 януари /Мартин Пенев, БТА/
Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе са извършили днес контролна проверка на производствената площадка на завода за автомобилни части "Монтюпе". Това съобщиха от екоинспекцията.
Целта на проверката е била да се установи изпълнението на заложените до края на 2017 г. мерки в инвестиционната програма на дружеството, за която бе поет ангажимент на срещата с министъра на околната среда и водите в средата на юли миналата година.
Констатирано е, че са инсталирани охладители, които ще се използват през топлите месеци на годината. Извършена е модификация на аспирационните системи на част от сърцарните машини и един от проблемните карусели. Тези мерки не засягат промяна в условията на комплексното разрешително на дружеството.
По време на проверката не е констатирано разпространение на миризми извън производствената площадка.
РИОСВ в Русе ще изиска дружеството да представи план с конкретни срокове за инсталиране на собствена система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на територията на производствената площадка.
/ПП/