Макрорамката на проектобюджета на община Перник за 2018г. е 58 330 760 лв.

Макрорамката на проектобюджета на община Перник за 2018г. е 58 330 760 лв.

BOBSTH 16:31:01 12-01-2018
MH1630BO.013
Перник - проектобюджет

Макрорамката на проектобюджета на община Перник за 2018г. е 58 330 760 лв.


Перник, 12 януари / Елка Робева, БТА /
Макрорамката на проектобюджета на община Перник за 2018г. е 58 330 760 лв., съобщи общинският пресцентър. Тази година държавата предоставя на община Перник трансфер в общ размер 34 242 320 лв., от които 29 697 620 лв. са обща субсидия за делегирани държавни дейности. Субсидията за зимно поддържане на общински пътища е на стойност 337 100 лв., а тази за капиталови разходи възлиза на 1 108 500 лв.
Планирани са 25 932 575 лв. общински приходи, като от местни данъци се очакват 9 188 270 лв., а от местни такси - 9 995 950 лв.
В общия размер на бюджета най-голям е делът на образованието - 43,7 процента. Следват го икономическите дейности и услуги с 26,6 процента, дейностите по благоустрояване и комуналното стопанство - 16,1 на сто.За функция здравеопазване са планирани 3 процента от общите разходи на бюджета.
Инвестиционната програма на общината е фиксирана на 45 166 899 лв.Кметствата на територията ще получат 2 830 442 лв.
Кметът Вяра Церовска определи бюджет 2018 като семпъл. "Отчели сме показателите и характеристиките по отношение на сериозното изоставане на общинския бюджет от основните макро тенденции и спрямо останалите публични сфери. Продължаваме дофинансирането със собствени средства на част от делигираните дейности , чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка, както и затруднената адекватна поддръжка на общинската инфраструктура", посочи началникът на отдел "Бюджет и финанси" Елица Манова.
/МХ/