Глоби за близо 200 000 лева е наложила РИОСВ- Пазарджик през 2017 година

Глоби за близо 200 000 лева е наложила РИОСВ- Пазарджик през 2017 година

BOBSTH 17:42:01 08-01-2018
RM1741BO.014
Пазарджик- екология- санкции

Глоби за близо 200 000 лева е наложила РИОСВ- Пазарджик през 2017 година


Пазарджик, 8 януари /Николета Манджукова, БТА/
През 2017 година Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Пазарджик е наложила глоби и санкции за близо 200 000 лева, показват обобщени данни от дейността на инспекцията през изминалата година.
Експертите са извършили 1232 планови и извънредни проверки на 1071 обекта. На "зеления" телефон и по електронната поща са приети и обработени 104 сигнала. За установени нарушения и несъответствия са издадени 418 предписания, съставени са 47 акта, наложени са три текущи месечни санкции и са издадени 39 наказателни постановления в общ размер на 196 250 лева.
Събраните през 2017 г. суми от наложени санкции са на стойност 65 644 лв. От тези средства - 52 650 лева са постъпили в бюджетите на общините, на чиято територия са санкционираните обекти. Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности, уточняват от инспекцията.

/РУМ/