Кметът на община Добричка отправи покана към граждани и предприемачи да се включат в обсъждането на бюджета

Кметът на община Добричка отправи покана към граждани и предприемачи да се включат в обсъждането на бюджета

BOBSTH 16:01:31 03-01-2018
IS1600BO.001
Добричка община - бюджет - обсъждане

Кметът на община Добричка отправи покана към граждани и предприемачи да се включат в обсъждането на бюджета


Добричка община, 3 януари /Юлияна Христова, БТА/
Кметът на община Добричка Тошко Петков отправи покана към гражданите, представителите на бизнеса, неправителствените организации да се включат в обсъждането на бюджета за 2018 година. Дебатът ще се състои на 10 януари в заседателната зала на общината.
Най-напред - от 11 часа, годишната финансова рамка ще бъде представена пред кметовете, кметските наместници на селищата,пред общински съветници и служители на администрацията. Граждански сдружения, земеделски производители и други предприемачи могат да изразят становища на дискусията от 13 часа. Как ще се харчи общинският финансов ресурс кметската управа ще обсъжда и с директори на училища и детски градини, със секретари на читалища от 14.30 часа.
Местната общност може да депозира своите становища и в информационния център или на електронния адрес на общината до 12 януари. Всички предложения ще бъдат депозирани заедно с проекта за бюджет на предстоящо заседание на общинския съвет.

/ИС/