Две отличия заслужиха дирекцията на Национален парк "Пирин" и нейните служители

Две отличия заслужиха дирекцията на Национален парк "Пирин" и нейните служители

BOBSTH 15:08:31 03-01-2018
MH1507BO.020
Банско - Национален парк "Пирин" - отличия

Две отличия заслужиха дирекцията на Национален парк "Пирин" и нейните служители


Банско, 3 януари /Емил Михайлов, БТА/
Две отличия заслужиха дирекцията на Национален парк /НП/ "Пирин" и нейните служители в края на миналата година, съобщиха от дирекция на парка в Банско.
Директорът на Национален парк "Пирин" Росен Баненски получи награда в категория "Партньорство с националните и природни паркове". Отличието е от Българския туристически съюз за съвместната дейност на парковата дирекция с хижарите на туристическите обекти на БТС на територията на парка.
Второто отличие за дирекцията на НП "Пирин" е от Института по публична администрация /ИПА/. За втора поредна година ИПА организира проучване, което включва самооценка на администрациите по показатели за учеща организация. Самооценката е извършена чрез онлайн въпросник, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света. В самооценката са участвали близо 1300 служители от 70 централни териториални администрации в България. Между тях са 25 централни и осем териториални структури на централни администрации. Въз основа на резултатите от самооценката ИПА е изготвил рейтинг на учещите администрации за 2017 г.
/МХ/