Сключени са 315 договори в община Перник за предоставяне на услуги на лица в неравностойно положение

Сключени са 315 договори в община Перник  за предоставяне на услуги на лица в неравностойно положение

BOBSTH 14:33:31 03-01-2018
MH1433BO.014
Перник - социална дейност

Сключени са 315 договори в община Перник за предоставяне на услуги на лица в неравностойно положение


Перник, 3 януари / Елка Робева, БТА /
Сключени са 315 договори с 296 души за предоставяне на услуги на лица в неравностойно положение, съобщи Анита Сарафска - главен експерт "Социални дейности" в община Перник. По думите й назначени на трудов договор са 176 души, от тях 160 са лични асистенти,9 са домашни помощници, 4 са здравни асистенти и трима са социални асистенти. Социалната дейност е реализирана по проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", който е на обща стойност 874 963 лв. и е с продължителност 25 месеца.
В рамките на проекта е създаден нов център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността, или в домашна среда. Той се помещава в общинска сграда. Потребители на услугите са хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Услугите са комплексни и иновативни.
Откликнали сме на всички подадени молби от хора в неравностойно положение за ползване на социални услуги, увери Сарафска. По думите й проектът е осигурил заетост на безработни в трудоспособна възраст, както и възможност на хората с увреждания да изберат желания асистент.
/МХ/