Предприемат се мерки за подобряване качеството на въздуха в Благоевград

Предприемат се мерки за подобряване качеството на въздуха в Благоевград

BOBSTH 17:32:01 07-12-2017
RM1731BO.020
Благоевград - проект - мерки - качество на въздуха

Предприемат се мерки
за подобряване качеството
на въздуха в Благоевград


Благоевград, 7 декември /Димитър Владов, БТА/
Поставяне на филтри на комини в домакинства, използващи твърдо гориво, помощ при закупуване на електромобил и подмяна на начина на отопление са само част от мерките, които предвижда Община Благоевград в борбата със замърсения въздух. Целта е поетапно да се намалят стойностите на вредни емисии, които само през тази година са превишавали нормалните стойности повече от 50 пъти. Днес на пресконференция бе представен проектът "Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград".
Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, като началото бе поставено на 14 юни 2017 г. Общата стойност на проекта е 98 140 лв., от тях 83 419 лв са от Кохезионния фонд на ЕС, а националното съфинансиране е в размер на 14 721 лв. Целите на проекта разясни главният eколог на община Благоевград Диана Стефанова. Основната цел е да се актуализира съществуващата Програма за намаляване на вредни емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди на територията на Община Благоевград чрез изготвянето на комплексна програма за достигане на установените норми на замърсителите.
Мерките, които се предвижда да бъдат взети на местно ниво, са свързани с газифициране на битовия сектор - поетапно увеличаване броя на домакинствата отопляващи се с газ от централен източник. Също така подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, поставяне на филтри за ФПЧ10 на комините на горивни инсталации на твърдо гориво. Предвижда се обновяване на автобусите от градския транспорт, с автобуси, отговарящи най-малко на стандарт за вредни емисии ЕВРО 5, автобуси на газ и/или електро- и хибридни автобуси. Сред мерките са включени и въвеждане на зони с ниски емисии, редовно измиване на основните пътни артерии, благоустройство на крайпътните и междублокови пространства, озеленяване на свободните площи, поддържане в добро състояние на пътната настилка, контрол на строителните дейности на територията на общината.


/РУМ/