Във Варна експерти връщат деца в училище чрез кръжоци и екскурзии

Във Варна експерти връщат деца в училище чрез кръжоци и екскурзии

BOBSTH 11:58:01 07-12-2017
MH1157BO.026
Варна - ученици - интеграция

Във Варна експерти връщат деца в училище чрез кръжоци и екскурзии


Варна, 7 декември /Мила Едрева, БТА/
Разкриване на нови кръжоци и провеждане на екскурзии са част от мерките за образователната интеграция на деца в риск, които ще бъдат реализирани във Варна по проект, финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Ръководителят на програмата Ивелина Кръстева днес уточни, че ще бъдат обхванати 480 ученици на възраст между 7 и 14 години, както и някои от техните родители. По думите й проектът е на стойност близо 516 хиляди лева, а срокът за приключването му е април 2019 година.
Основната цел е да бъдат осигурени интересни занимания за децата в извънкласното време, още обясни Кръстева. Според нея допълнителните обучения в областта на кукления театър, компютрите, спорта и изкуството, ще помогнат малчуганите в риск да се социализират и да се впишат по-добре сред връстниците си.
/МХ/