Във Видин откриха обновен пасажерски терминал на пристанище "Видин-Център"

Във Видин откриха обновен пасажерски терминал на пристанище "Видин-Център"

BOBSTH 14:31:01 20-11-2017
MH1430BO.011
Видин-пристанище-обновление

Във Видин откриха обновен пасажерски терминал на пристанище "Видин-Център"


Видин, 20 ноември /Валери Недялков, БТА/
Генералният директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) Ангел Забуртов откри днес във Видин обновения пристанищен терминал "Видин-Център". В церемонията участваха народните представители от Видин Владимир Тошев - ГЕРБ и Росен Живков - ОП, областният управител, кмета на града,представители от ДППИ.
Инвестицията в пристанище Видин е на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ). Тя е започнала през 2012 г., като до 2015 г. е завършено обезопасяване на кейовата стена в участъка от Речна гара до Колодрума, а през миналата година е изграден предпазен метален парапет с дължина 730 метра. Тази година е изградена подземна електрическа мрежа за ниско напрежение с трасе от трафопоста в сграда "Оперативна" до короната на кейовата стена. Прокарани са електрически изводи до действащите 5 корабни места. Създаден е резерв от 5 извода за бъдещо развитие на терминала. По протежението на изпълнения метален парапет е изградена пешеходна алея с тротоарна настилка. Построени са 8 площадки за отдих с пейки, монтирани са кошчета за събиране на отпадъци с цел опазване на околната среда.
С приключването на рехабилитацията на пристанищната инфраструктура на пристанищен терминал Видин-Център ще се подпомогне развитието му като зона за отдих и като продължение на дунавския парк на гр. Видин. Изпълнението на този обект е продължение на инициативата на ДП "Пристанищна инфраструктура" за отваряне на пристанищата към градовете и вписването им в градската среда чрез създаване на зона за обществен достъп.
/МХ/