Съдът обяви за нищожни текстове от наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Шумен

Съдът обяви за нищожни текстове от наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Шумен

BOBSTH 19:05:01 14-11-2017
GI1904BO.022
Шумен - съд - общинска наредба

Съдът обяви за нищожни текстове
от наредба за поддържане и опазване
на обществения ред в община Шумен


Шумен, 14 ноември /Станимир Савов, БТА/
Административният съд в Шумен, със свое решение от днес, обяви за нищожни текстове от Наредбата номер едно - за поддържане и опазване на обществения ред на територията на общината в областния град, след оспорването им от Религиозната институция "Свидетелите на Йехова в България". Това съобщиха от съдебната институция.
Съдът е стигнал до извод, че атакуваните текстове противоречат и на нормативни актове от по-висока степен - приетите в наредбата забрани за религиозни прояви и дейност на публични места, за религиозна агитация по домовете на гражданите. Според мотивите на съда те не са съобразени с Европейската конвенция за правата на човека, с Конституцията и със Закона за вероизповеданията.
Поради това съдът е уважил искането на жалбоподателите, обявявайки за нищожни разпоредбите на чл. 5, ал. 5, 6 и 7 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
/ГИ/