Вече има резултати при обхващането и задържането на децата от малцинствата в училище, смятат от неправителствения сектор

Вече има резултати при обхващането и задържането на децата от малцинствата в училище, смятат от неправителствения сектор

BOBSTH 17:56:01 14-11-2017
PP1755BO.027
Разград - заседание - областен съвет

Вече има резултати при обхващането и задържането
на децата от малцинствата в училище, смятат
от неправителствения сектор


Разград, 14 ноември /Садет Кърова, БТА/
Вече са налице резултати от съвместната работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система и това е сред правилните стъпки от страна на държавната и местните власти по отношение на интеграцията на малцинствата. Около този извод се обединиха днес участниците в заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в Разград, съобщиха от областната администрация.
По време на форума няколко национални неправителствени организации са отправили полезни препоръки към планирането, изпълнението и мониторинга на общинските планове за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите /2014-2020 г./. Те са свързани с включване на ромите в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на плановете за интеграция; подобряване на разбирането на причините за проблемите на ромските общности и насочване на адекватни мерки за разрешаването им; изработване на точна оценка на наличните и необходимите ресурси и планиране на конкретни източници на финансиране; разработване на система от индикатори, адекватни за съответната община и общност, предприемане на мерки за включване на политиката за интеграция в цялостната политика на общината.
В дискусиите е участвал и ръководителят на правния екип на фондацията "Програма "Достъп до информация" Александър Кашъмов. Той е представил резултати от проведен мониторинг на публичните разходи за изпълнение на общинските планове за интеграция в страната. За седем общини е направен по-обстоен анализ за реализацията на стратегиите, сред тях - и община Исперих.
/ПП/