Екоинспектори издадоха указания за защитана прилепите и птиците в сградите, които се санират в Бургас

Екоинспектори издадоха указания за защитана прилепите и птиците в сградите, които се санират в Бургас

BOBSTH 17:03:32 14-11-2017
GI1703BO.012
Бургас - прилепи

Екоинспектори издадоха указания за защита
на прилепите и птиците в сградите, които
се санират в Бургас


Бургас, 14 ноември /Галя Тенева, БТА/
Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите - Бургас издаде указания до всички кметове в областта за предприемане на превантивни мерки по ограничаване на отрицателното въздействие върху прилепите и птиците, обитаващи сградите, които се санират. Това съобщиха от РИОСВ.
Вчера в инспекцията е подаден сигнал от фондация "Защита на дивите животни", в който природозащитници информират, че стотици прилепи умират зазидани при санирането на блокове в Бургас. В сигнала се посочва, че прилепи от вида ръждиви вечерници и други мигриращи видове са зазиждани в пукнатини и фуги при санирането на панелните жилищни сгради.
От РИОСВ заявиха, че днес екоинспектори и служители на Община Бургас са проверили два жилищни блока в комплекс "Изгрев", които са в процес на саниране. На строителните фирми е дадено предписание преди извършване на строително-монтажни работи, в отворите да се поставят тръби - за изселване на прилепите.
Част от мерките, които РИОСВ - Бургас е изпратила до кметовете са: обследване на сградите на възможно най-ранен етап за наличие на защитени видове, прилагане на мерки за безопасно извеждане на защитените видове от убежищата им преди санирането, при възможност недопускане на ремонтни дейности по време на зимуване на прилепите и по време на размножителния им период.
От РИОСВ-Бургас казаха, че решение за справяне със ситуацията се очаква да бъде взето на национално ниво, за което има сформирана работна група към МРРБ, в която участват представители на научни институти към БАН, Министерството на околната среда и водите, Камарата на строителите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, неправителствени организации, природозащитници и др.

/ГИ/