Партньорски проект на бизнесорганизации в Добрич и Констанца ще проучи пазара на труда

Партньорски проект на бизнесорганизации в Добрич и Констанца ще проучи пазара на труда

BOBSTH 16:30:31 14-11-2017
PP1629BO.018
Добрич - Констанца - пазар на труда - проект

Партньорски проект на бизнесорганизации
в Добрич и Констанца
ще проучи пазара на труда


Добрич, 14 ноември /Юлияна Христова, БТА/
Партньорски проект на Търговско-промишлената палата в Добрич и Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие в румънския град Констанца ще проучи пазара на труда в трансграничния регион и ще насърчи мобилността на работната сила. Инициативата черпи подкрепа от над 399 000 евро по програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния-България: 2014-2020", съобщиха от екипа на проекта, който бе представен днес.
Хора, търсещи работа, работодатели, търговски организации, икономически и социални партньори от осем административни области в България и седем в Румъния ще бъдат привлечени за създаване на заетост. В рамките на проекта "Подобряване на мобилността на работещи и безработни" ще бъде създадена уеббазирана платформа на български и румънски език за кариерно развитие с възможности за самооценка на знания и способности.
/ПП/