Статистически данни показват увеличение на издадените разрешителни за строеж и на започналото стрителство на сгради в област Благоевград

Статистически данни показват увеличение на издадените разрешителни за строеж и на започналото стрителство на сгради в област Благоевград

BOBSTH 11:06:31 12-10-2017
MM1105BO.023
Благоевград - строителство - статистика

Статистически данни показват увеличение на издадените разрешителни за строеж и на започналото стрителство на сгради в област Благоевград


Благоевград, 12 октомври /Емил Михайлов, БТА/
През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 107 жилищни сгради с 237 жилища в тях и 33 969 кв. м разгъната застроена площ /РЗП/ и на 128 други сгради с 40 100 кв. м РЗП. Това съобщиха днес от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/- Югозапад.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват със 17.6 на сто, на жилищата в тях - с 40.2 на сто, а разгънатата застроена площ е повече с 35.5 на сто. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат увеличение със 120.7 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 84.7 на сто. Данните, съобщени от ТСБ - Югозапад, показват увеличение по тези показатели и в сравнение със същия период на миналата година
През второто тримесечие на 2017 г. в областта е започнал строежът на 90 жилищни сгради със 152 жилища в тях с 22 744 кв. м обща застроена площ, както и на 65 други сгради с 15 704 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради нараства с 131.8 на сто, като жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават съответно със 153.3 на сто и 144.1 на сто. Започнатото строителство на други сгради е повече със 182.6 на сто, а общата им застроена площ - с 23.4 на сто. Сравнението със същия период на 2016 г. също показва увеличение на започнатите нови жилищни сгради, на жилищата и общата им площ, както и строителството на други сгради./ММ/