Перник отказа да приеме боклук от община Благоевград

Перник отказа да приеме боклук от община Благоевград

BOBSTH 14:54:01 14-09-2017
GI1452BO.027
Перник - отпадъци - депо

Перник отказа да
приеме боклук от
община Благоевград


Перник, 14 септември /Елена Ангелова, БТА/
Регионалното депо за неопасни отпадъци в Перник няма да приеме битови отпадъци на община Благоевград, съобщиха от общинския пресцентър. На проведено днес заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за област Перник е взето решение предложението за сключване на договор за временно депониране в депото в Перник на битови отпадъци, генерирани от територията на Община Благоевград да не бъде прието.
Като мотив за отказа се посочва, че в регионалното депо в Перник се депонират отпадъците на шестте общини от област Перник. То е с вместимост 185 000 тона, толкова колкото общините в региона генерират за пет години. Освен това сепариращата инсталация в депото е изчислена така, че да обработва около 37 000 тона годишно, а пернишкото сдружение няма проектна готовност и яснота за финансирането на втора клетка.
Ние разбираме големия проблем на община Благоевград и предизвикателството, пред което са изправени, но не можем да си позволим да отворим Регионалното депо за техния отпадък, каза кметът Вяра Церовска.
През месец юни т.г. със същите мотиви Перник отказа да приеме боклука и на четири общини от област Кюстендил.


/ГИ/