Повече от 1600 първокурсници ще учат в Русенския университет

Повече от 1600 първокурсници ще учат в Русенския университет

BOBSTH 12:59:01 14-09-2017
MM1257BO.002
Русе - университет - студенти

Повече от 1600 първокурсници ще учат в Русенския университет


Русе, 14 септември /Мартин Пенев, БТА/
Русенският университет ще открие новата академична учебна година на 18 септември /понеделник/. Общо 1640 са първокурсниците, които ще се обучават в 52 бакалавърски програми на висшето училище. Това съобщи ректорът проф. Велизара Пенчева.
Тя обясни, че държавната поръчка е изпълнена на 92 процента. Повече от 80 процента от кандидат-студентите са използвали електронната платформа за подаване на документи, като голяма част от тях са се явили и на предварителните изпити в Русенския университет. В момента е в ход приемането на документи за обучение в 80 магистърски програми.
Проф. Пенчева обясни, че с разкриването на филиал на университета във Видин се осъществяват част от плановете по изпълнение на стратегическата задача за позиционирането на висшето училище като водеща образователна и научноизследователска институция в Дунавския регион. Около 125 първокурсници ще се обучават във Видин в шест специалности в образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "Земеделска техника и технологии", "Електроника", "Технология и управление на транспорта", "Европеистика и глобалистика", "Индустриален мениджмънт", "Компютърни науки", "Бизнес мениджмънт" (дистанционна форма).
Проф. Пенчева каза още, че университетът планира да домакинства три събития по време на европредседателство на България идната година. Заедно с Министерството на образованието и с Генералната дирекция "Образование и култура" на Европейската комисия във висшето училище ще се организира събитие, свързано с проекта "HEInnovate" на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество на ООН и ЕК. През месец май ще се състои международна конференция на тема "Добавената стойност на дунавските страни за Западните Балкани в контекста на подготовката им за членство в Европейския съюз", а през юни -конференция на тема "Добавената стойност на българските дунавски региони за Европейския съюз".
И през новата учебна година академичното ръководство ще работи по утвърждаването и разширяването на международните позиции на Русенския университет. С Политехническия университет на Каталуния, Испания, се подготвя обучение в магистърска програма по Транспортни технологии и логистика. Съвместно с Хюбейския технологичен университет във Вухан, Китай, бакалаври ще се подготвят по компютърни науки. В процес на подготовка са договорите за съвместно обучение с Националния институт по приложни науки в Рен, Франция, с Шанхайския политехнически университет, Китай, и с Университета по селско и горско стопанство в Хо Ши Мин, Виетнам.
Друг акцент в плановете на университета е активната работа по прогнозирането и справянето с бъдещи несъответствия с пазара на труда в квалификацията на випускниците на висшето училище и насърчаване на върхови постижения в развитието на уменията на обучаемите. Учебното заведение работи активно с над 100 партньорски фирми. Около 15 копмпании са заявили желание да плащат семестриалните такси на студенти, като след завършването младежите ще започнат работа в тях.

/ММ/