Луковит и Тетевен ще получат 47 хиляди лева от държавата за модернизиране на образователната среда

Луковит и Тетевен ще получат 47 хиляди лева от държавата за модернизиране на образователната среда

BOBSTH 12:52:01 14-09-2017
MH1250BO.020
Ловеч - образование - средства

Луковит и Тетевен ще получат 47 хиляди лева
от държавата за модернизиране
на образователната среда


Ловеч, 14 септември /Даниела Балабанова, БТА/
Общините Луковит и Тетевен ще получат 47 хиляди лева, предоставени от държавата, по Националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", съобщават от областната администрация. Средствата за Луковит са 38 хиляди лева по Модул "Модернизиране на системата на професионалното образование", а за Тетевен - над 9 хиляди лева по модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците".
Парите по първия модул са за ремонт и оборудване на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата. Ще бъдат осигурени също учебни видеофилми и софтуерни продукти, както и транспортни средства за училищни практики в реална работна среда.
Със средствата в подкрепа на целодневното обучение на учениците ще се оборудват класни стаи за занимания в часовете, предназначени за дейности по интереси или организиран отдих. Ще бъдат финансирани и дейности, свързани със закупуването на обзавеждане, консумативи и материали, книги и игри.
/МХ/