Повече от 1500 са новоприетите студенти в Икономическия университет във Варна

Повече от 1500 са новоприетите студенти в Икономическия университет във Варна

BOBSTH 16:25:31 12-09-2017
GI1624BO.004
Варна - университет - прием

Повече от 1500 са новоприетите студенти в Икономическия университет във Варна


Варна, 12 септември /Данаил Войков, БТА/
Записаните новоприети студенти в образователно квалификационна степен "бакалавър" в Икономическия университет във Варна са около 1 550 студенти, съобщиха от учебното заведения.
От тях 91 процента са в редовна форма, а 9 на сто в дистанционна форма на обучение. В университета, в резултат на извършените инвестиции и реализирането на успешна програма за адаптация към новите демографски условия, има преизпълнение на държавната поръчка с около 15 процента.
Във висшето училище най-голям интерес има "Туризъм", "Финанси", "Маркетинг", "Счетоводство и одит" и др. Процентът на изпълнение на плановия прием за професионално направление "Администрация и управление" е 115 на сто, а за професионално направление "Туризъм" - 106 процента. В специалност "Международен бизнес" с преподаване на английски език изпълнението на плановия прием е 155 на сто.
От университета съобщиха още, че в образователно-квалификационна степен "магистър" само от юнския прием общият брой на приетите студенти е около 600, като записаните в държавна поръчка са 49 процента от тях. От вчера започна и септемврийският етап за прием на студенти в магистърска степен.

/ГИ/