Община Ловеч обяви правила за разработване и финансиране на събития и дейности от Културния календар за 2018 г.

Община Ловеч обяви правила за разработване и финансиране на събития и дейности от Културния календар за 2018 г.

BOBSTH 18:04:01 17-07-2017
PP1803BO.032
Ловеч - културен календар - финансиране

Община Ловеч обяви правила за разработване
и финансиране на събития и дейности
от Културния календар за 2018 г.


Ловеч, 17 юли /Даниела Коларова, БТА/
Община Ловеч обяви правила за разработване и финансиране на събития и дейности от културния си календар за 2018 г., съобщиха от там. Правилата определят условията, реда и критериите за включване и финансиране на събития и дейности на конкурсен принцип.
За финансиране може да кандидатстват културни институти, регистрирани по Закона за закрила и развитие на културата, читалища, регистрирани в Регистъра на народните читалища, и читалищни сдружения съгласно Закона за народните читалища, учебни заведения в община Ловеч.
Проектните предложения за следващата календарна година се приемат до 31 октомври на текущата. Те се оценяват от комисия, назначена от кмета, която ги класира и определя кои от тях да бъдат включени и финансирани от Културния календар.
Календарът на културните събития на община Ловеч реализира и подкрепя събития с местна значимост, с национално и международно значение, както и културни прояви, посветени на важни годишнини, национални, официални и традиционни празници, юбилеи на културни институти, художествени състави и личности.
/ПП/