"Червената стена" край Бачково е одобрен от ЮНЕСКО като биосферен резерват

"Червената стена" край Бачково е одобрен от ЮНЕСКО като биосферен резерват

BOBSTH 17:48:01 19-06-2017
GI1747BO.016
Бачково - "Червената скала" - ЮНЕСКО

"Червената стена" край Бачково
е одобрен от ЮНЕСКО като
биосферен резерват


Бачково, 19 юни /Дима Шопова, БТА/
"Червената стена" край асеновградкото село Бачково е одобрен от ЮНЕСКО като биосферен резерват. Това е станало на 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата "Човекът и биосферата", съобщиха от пресцентъра на РИОСВ - Пловдив. Заедно с него обявяване на съответствие с принципите на Севилската стратегия (1995) са получили и резерватите "Централен Балкан", "Сребърна" и "Узунбуджак". Това, според еколозите, тава възможност за стимулиране на местните общности.
Това се постига чрез обособяването на зони за защита - "буферни" и "преходни", които гарантират както икономическо развитие на съответните региони, така и опазването на природата в тях, се уточнява в съобщението. С разширяването на територията на съвременните биосферни паркове се създават условия в управлението им да се присъединят не само представители на държавната и местна власт, но и на обществото и бизнеса, твърдят от РИОСВ.
Вписването на четирите биосферни резервата в ЮНЕСКО стана благодарение на съвместните усилия на общините, на чиято територия се намират, на МОСВ и неговите регионални подразделения в Пловдив, Русе и Бургас, на ДНП "Централен Балкан" и НПО, които подпомагат процеса по изготвяне на номинациите.
Обявяването на територия за биосферен резерват като част от световната мрежа носи престиж и признание, реклама и атрактивност на региона и на страната.

/ГИ/