Търсят се лични асистенти по проект в Банско

Търсят се лични асистенти по проект в Банско

BOBSTH 13:58:01 19-06-2017
NZ1357BO.007
Банско - проект

Търсят се лични асистенти
по проект в Банско


Благоевград, 19 юни, Владимир Методиев, БТА.
Започна повторен прием на заявления за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници в община Банско по сключен договор за проекта "Независим живот в община Банско", финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативната програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", съобщиха от общинския пресцентър. За лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на определени изисквания. Те трябва да са безработни лица, трудовозаети лица, които могат да извършват допълнителен почасов труд, неактивни лица /студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст/, които могат да извършват допълнителен почасов труд. Всички кандидати ще бъдат уведомени за явяване на интервю, сключване на трудов договор, участие в обучение, участие в среща/и с одобрени потребители за избора им на лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях потребител на социалната услуга. Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата "Личен асистент"; "Домашен помощник"; "Домашен санитар" и т. н. /преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми/, не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект ще бъдат включени в поддържащо обучение.
Образци на документите могат да се получат всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в стая "303" на Община Банско, както и да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Банско www.bansko.bg. За резултатите класираните кандидати ще бъдат информирани писмено./НЗ/