Научна конференция "Майски научни четения" бе открита в Силистра

Научна конференция "Майски научни четения" бе открита в Силистра

BOBSTH 17:49:31 19-05-2017
GI1748BO.018
Силистра - майски научни четения

Научна конференция "Майски научни четения"
бе открита в Силистра


Силистра, 19 май /Пеню Николов, БТА/
Научна конференция "Майски научни четения" бе открита във филиала в Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев" с участието на български и румънски научни работници и преподаватели.
В три секции - "Езикознание и литературознание", "Методика, педагогика и психология" и "Природо-математически и технически науки" - се представят 27 научни доклада.
С конференцията завършват традиционните за университета Майски празници. По време на празниците във филиала е представена Третата борса за добри педагогически практики на студентите от специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език". Гости на борсата са били учители от лицеите в румънските градове Остров, Банеаса и Делени, с които филиалът в Силистра има договори за партньорство за осъществяване на педагогическите практики за специалностите "Български език" и "Румънски език", чийто първи випуск завършва през тази година.
Осъществява се и съвместен проект "Проучване на съвременни образователни модели в трансграничния регион Силистра - Остров - Банеаса- Делени". Филиалът в Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев" утвърждава интернационализацията на образователната и изследователската си дейност и чрез спечеления проект "Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност" по програма Interreg V-A България - Румъния. Водещ партньор е Университетът за селскостопански науки и ветеринарна медицина в Букурещ. Днес в Силистра се провежда и първото работно заседание на екипите по проекта, съобщи директорът на Филиала на Русенския университет в Силистра доц. д-р Теменужка Богданова.
Преди откриването на конференцията по традиция бяха дадени награди на студент с най-висок успех от целия курс на обучение и две на студентки-майки с най-висок успех. Наградата за най-висок успех получи четвъртокурсничката от специалността "Педагогика на обучението по български и румънски език" Теодора Светославова Кожухарова. Четвъртокурсничката от специалност "Педагогика на обучението по български и френски език" Елица Миткова Райнова и Беатрис Даниелова Ненова - Куцарова от четвърти курс по специалността "Педагогика на обучението по български и английски език" бяха наградени като студентки-майки с най-висок успех през целия курс на обучение.


/ГИ/