В Сливен бе представена платформа за видео-жестов превод в публичната администрация

В Сливен бе представена платформа за видео-жестов превод в публичната администрация

BOBSTH 17:15:31 19-05-2017
GI1713BO.010
Сливен - ОИЦ - платформа

В Сливен бе представена платформа за
видео-жестов превод в публичната
администрация


Сливен, 19 май /Велина Василева, БТА/
В Областния информационен център в Сливен беше представена платформа за видео-жестов превод в публична администрация. Това съобщиха от центъра.
Търговският представител на Фондация "Заслушай се" в България Янко Илиев е заявил, че платформата за видео-жестов превод цели осигуряване на равен достъп за хората с увреден слух. Услугата включва таблет, с вградена самостоятелна интернет връзка, реализирана чрез 3G мрежа на мобилен оператор и слушалки за обслужващия служител. Има инсталирана софтуерна платформа, чрез която глухите хора ще имат достъп до услугите, предоставяни от съответната община. Тя се обслужва от обособен от фондацията кол-център, който предоставя услуги всеки работен ден от 9 до 17 часа с квалифицирани жестови преводачи.
Прави се представително обучение на служителите чрез видео-демонстрации как да обслужват хората с увреден слух чрез ползване на онлайн платформата за видео-жестов превод. Има постоянна техническа поддръжка на съоръжението чрез директна връзка с техническия екип. Гишето за обслужване на хора с увреден слух се обозначава със стикери, посочващи наличието на услугата за видео-жестов превод.

/ГИ/