Ученици от шест държави обменят знания по европроект

Ученици от шест държави обменят знания по европроект

BOBSTH 13:05:01 21-04-2017
NZ1304BO.003
Разград - европроект - резултати

Ученици от шест държави обменят знания по европроект


Разград, 21 април /Мариета Китанова, БТА/
Ученици от шест държави участват в европроект за международно партньорство и обмяна на опит по Програмата "Еразъм плюс". ОУ "И. С. Тургенев" в Разград е първото основно училище, което печели такъв проект, в партньорство с учебни заведения в Полша, Испания, Италия, Кипър и Турция. Проектът е наречен "Вдъхновяващи училища, амбициозни ученици" и е на стойност 20 500 евро. Той ще продължи до юни 2018 година. Основната му цел е сформиране на училищен ученически парламент, където учениците придобиват управленски умения, развиват своята креативност и инициативност, учат се да бъдат по-отговорни и съпричастни.
Днес в Областния информационен център в Разград, с чието съдействие е спечелен проектът, бяха представени дейностите, извършени досега. В момента домакини по проекта са били испанските участници. Седмокласничките Мария и Станимира и шестокласниците Кристиян и Алкин, заедно с Милена Орешкова - ръководител на проекта и директор на училището, както и Айтен Кязимова - координатор на проекта и преподавател по английски език, току-що се завърнаха от посещение в испанския град Дос Ерманас. Учениците от групата са избрани чрез мониторинг на знанията им по английски език и според натрупаните най-много кредити от активна извънкласна дейност. Оценени са не само за отличните резултати по учебните предмети, но и по тяхната творческа инициативност, изявена гражданска позиция и креативност. Децата са останали възхитени от красивата природа и архитектура в Испания, участвали са в учебни занятия, които за разлика от тукашните били повече в интерактивна, забавна и игрова форма, а учениците не получавали оценки.
В рамките на проектните дейности участниците полагат изпити по английски език, като едновременно с това организират различни дейности в училище, разнообразяващи ученическия живот и участват активно в извънкласни проекти и инициативи.
През ноември предстои посещение в Италия, а през март 2018 година гости ще посреща основното училище от Разград.
/НЗ/