ВиК-Сливен кандидатства по европроекти, като приоритет е пречиствателна станция за питейни води

ВиК-Сливен кандидатства по европроекти, като приоритет е пречиствателна станция за питейни води

BOBSTH 19:21:02 20-03-2017
PP1918BO.016
Сливен - ВиК - проекти

ВиК-Сливен кандидатства по европроекти,
като приоритет е пречиствателна
станция за питейни води


Сливен, 20 март /Велина Василева, БТА/
До края на март трябва да бъдат изготвени документите на ВиК-обектите в Сливенска област, които ще кандидатстват за европейско финансиране. Това съобщиха от водното дружество.
На първо място за Сливен е пречиствателната станция за питейни води, завършването на която е свързано още с изграждане на водоем и връзки с градската водопроводна мрежа, както и с реконструкция на довеждащия водопровод от язовир "Асеновец" до пречиствателната станция.
ВиК-Сливен кандидатства за финансиране и на канализацията на квартал "Речица", изграждането на която ще доведе и до частична подмяна на уличната водопроводна мрежа в квартала.
Сред дейностите и обектите, които са в процес на прединвестиционно проучване, са подмяна на част от уличната водопроводна мрежа в Сливен и индустриалната му зона, както и реконструкция на каловото стопанство на пречиствателната станция за отпадъчни води. За Нова Загора се предвижда цялостна реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води и подмяна на някои от главните клонове на уличната водопроводна мрежа.
Очаква се приоритетните обекти в Сливен и Нова Загора да бъдат включени за финансиране по програмата "Околна среда" до края на 2020 година.
Изискването на европейските програми е за 15 процента съфинансиране, като бенефициент по усвояване на средствата от еврофондовете трябва да бъдат не както досега общините, а ВиК-дружествата.
Средствата за развитие на ВиК-сектора осигурява програмата "Околна среда" на МОСВ.
/ПП/