Община Добричка ще предостави на търг земеделски земи край 35 села

Община Добричка ще предостави на търг земеделски земи край 35 села

BOBSTH 17:00:31 20-03-2017
PP1657BO.004
Добричка община - земеделски земи - търг

Община Добричка ще предостави
на търг земеделски земи
край 35 села


Добричка община, 20 март /Юлияна Христова, БТА/
Община Добричка ще предостави на публичен търг земеделски земи в землищата на 35 селища. Парцелите ще бъдат отдадени под наем до 2022 година. Общинският съвет трябва да определи на предстоящото си заседание земите за наддаване от общинския поземлен фонд, сред които има ниви, посевни площи, както и изоставени парцели. Най-много са предлаганите имоти, които трябва да бъдат наети от 1 октомври 2017 година, край селата Фелдфебел Дянково, Бенковски, Козлодуйци, Победа, Славеево, Стефаново и други. Началните наемни цени са от 10 до 30-50 лева за декар според категорията на земите.
Общината ще отдаде под наем за пет стопански години и земи в границите на 14 населени места, сред които Бранище, Богдан, Дончево, Ведрина и други села.
/ПП/