Ректори на висши училища от Северна България се обединяват в полза на регионалното развитие

Ректори на висши училища от Северна България се обединяват в полза на регионалното развитие

BOBSTH 17:32:31 17-02-2017
MM1730BO.018
Русе - университет

Ректори на висши училища от Северна България се обединяват в полза на регионалното развитие


Русе, 17 февруари /Мартин Пенев, БТА/
Среща на ректорите на висшите училища от Северна България се е състояла в Русенския университет по инициатива на ректора на учебното заведение в крайдунавския град проф. д-р Велизара Пенчева и на председателя на Общото събрание чл.-кор. проф. Христо Белоев. Това съобщиха от университета в Русе.
На срещата са присъствали ректорите на Икономическия университет във Варна, Техническия университет във Варна, Великотърновския университет, Шуменския университет, Стопанската академия в Свищов и на Техническия университет в Габрово.
Обсъдени са били въпроси, свързани с демографските проблеми и намаляващия брой на кандидат-студентите, финансирането на висшето образование, необходимостта от гъвкави подходи за съобразяване на образованието с потребностите на пазара на труда, развитието на академичния състав.
Ректорите са дискутирали и икономическите проблеми в своите региони, като са изразили позицията, че от университетите се очаква да бъдат движеща сила на регионалното развитие и стожер на регионалния икономически просперитет. С оглед на това те единодушно са подкрепили идеята за създаване на Обединение на ректорите от висшите училища в Северна България, което да работи в тясно сътрудничество със Съветите за регионално развитие на Северозападен, Североизточен и Северен Централен планови райони, както и със съответните областни и общински администрации.
Така университетите ще обединят усилията си за качествено и конкурентоспособно образование, в още по-голяма степен ще демонстрират своята социална отговорност, ще работят за намаляване на икономическите и социалните диспропорции и още по-активно ще се обърнат към младите хора като най-ценен капитал за развитието на регионите и страната.

/ММ/