Положителен е прирастът на населението в община Гоце Делчев през 2016 година

Положителен е прирастът на населението в община Гоце Делчев през 2016 година

BOBSTH 11:55:01 12-01-2017
PP1153BO.007
Гоце Делчев - население - прираст

Положителен е прирастът на населението
в община Гоце Делчев
през 2016 година


Гоце Делчев, 12 януари /Емил Михайлов, БТА/
За изминалата 2016 г. се запазва тенденцията от последните няколко години за положителен прираст на населението в община Гоце Делчев, но в самия град прирастът отново е отрицателен, съобщиха от общинската управа.
Общо 631 са съставените актове за раждане в общината през изтеклата година, а родените деца в гоцеделчевската МБАЛ "Иван Скендеров" са 547. Новородените жители на град Гоце Делчев са 204 и сред тях има две двойки близнаци. В сравнение с 2015 г. родените деца в града са с 10 по-малко. Общо 132 деца са родени в селата на общината, като най-много са в село Брезница - 41, и в село Корница - 23. В сравнение с предходната година новородените са с едно по-малко.
Пресъставени през 2016 г. са 84 акта на деца, които са родени в чужбина, като сред тях най-много са тези от Турция - 36, Германия - 14, Великобритания - 11, Испания, Португалия, Гърция, САЩ и Македония. С декларация за бащинство в случаите, когато родителите нямат сключен граждански брак, са припознати 89 деца, което е два пъти повече в сравнение с предишната година.
През 2016 г. са съставени общо 145 акта за граждански брак в град Гоце Делчев, докато през 2015 г. те са били 167, информират още от общинската администрация. От тях пресъставените актове от чужбина са 18, като браковете са сключени в Турция, Гърция, САЩ, Великобритания и Испания. Сключените бракове в кметствата на територията на общината са 52.
Съставените актове за смърт в регистрите на община Гоце Делчев са 339 през 2016 г., или с 60 повече спрямо предходната година.
Данните показват, че прирастът на населението в град Гоце Делчев е отрицателен - родените са 204, а починалите 238. За цялата община прирастът е положителен, тъй като родените са 336, а починалите 325.
/ПП/