В Тетевен е обсъден държавният план-прием в училищата

В Тетевен е обсъден държавният план-прием в училищата

BOBSTH 17:44:02 11-01-2017
IS1741BO.016
Тетевен - план-прием - дискусия

В Тетевен е обсъден държавният план-прием в училищата


Тетевен, 11 януари /Даниела Балабанова, БТА/
В Тетевен на работна среща бе обсъдена подготовката на държавния план-прием за училищата в общината, съобщават от администрацията. В дискусията са участвали представители на общинската и областна администрации, на Регионалното управление на образованието - Ловеч, на средните училища и на дирекция "Бюро по труда".
Кметът на Тетевен Мадлена Бояджиева е предложила на представителите на местния бизнес да представят своите потребности, виждания и изисквания към бъдещите си кадри, който да бъдат предадени на директорите на средните училища. Идеята е да се открият паралелки със специалности, които да съответстват на търсенето от работодателите.
По време на срещата е направен анализ на изпълнението на държавния план-прием за последните три години. Коментирани са също липсата на ученици, състоянието на материално-техническата база, обезпечаването на образователно-възпитателния процес, взаимодействието с работодателските организации и становищата им за необходимите специалности в общината.

/ИС/