Одобрен е проект на община Берковица за по-добро образование на ромските деца

Одобрен е проект на община Берковица за по-добро образование на ромските деца

BOBSTH 17:25:01 11-01-2017
IS1722BO.011
Берковица - проект - ромски деца

Одобрен е проект на община Берковица за по-добро образование на ромските деца


Берковица, 11 януари /Цветомир Цветков, БТА/
Проект на община Берковица е одобрен от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" на ЕС чрез Министерството на образованието и ще бъде финансиран с 283 356 лева, съобщи кметът на Берковица Милчо Доцов.
Проектът предвижда през следващите 24 месеца допълнително обучение по български език за ученици, за които не е майчин, осигуряване на по-добра образователна среда за учениците от ромски произход в училища извън ромския квартал на Берковица "Раковица", подобряване на образователната среда в училища, които приемат ромски деца, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.
Предвижда се също насърчаване на участието на родителите на ромските деца в учебния процес, разясняване на ползите от образователната интеграция, работа с родители, които спират децата си да ходят на училище.
Целта на проекта е осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства, уточни кметът на Берковица.

/ИС/