Софтуер прогнозира риска от активиране на свлачища

Софтуер прогнозира риска от активиране на свлачища

BOBSTH 12:26:02 02-12-2016
MM1224BO.032
Смолян - риск от свлачища - прогнозиране

Софтуер прогнозира риска от активиране на свлачища


Смолян, 2 декември /Христина Георгиева, БТА/
Област Смолян разполага със софтуер, анализиращ и прогнозиращ риска от активизиране на свлачища. Софтуерът е част от пилотен модел за оценка на риска и предотвратяване на кризисни ситуации, а при разработването са използвани данни за най-голямото в България свлачище, намиращо се в района на Смолянските езера. Това съобщиха от Областната администрация на проведения днес "Ден на превенция на риска". Срещата с участието на представители на местни институции е заключително събитие в рамките на приключващия международен проект "Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия" (LANDSLIDE).
Софтуерът за прогнозиране на свлачищни процеси е разработен в рамките на проекта и ще се използва в дейността на Гражданска защита - Смолян.
Създаването на модела за оценка на риска е съвместна дейност на партниращите по проекта организации от България, Италия, Полша и Гърция. За тестова зона от българска страна е избрано именно свлачището край Смолянските езера, което е с дължина 5.35 км, средна ширина 1.38 км и дълбочина от 35 до 80 м. За анализиране на риска от свлачищна активност се обработват данните от сондажи в самото свлачище, както и показания за валежи, слънчева радиация, температура и влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра.
LANDSLIDE е европейски проект, съфинансиран от отдела за Хуманитарна помощ и Гражданска защита към Европейската комисия. Областната администрация в Смолян и Института за информационни и комуникационни технологии при БАН са българските партньори по проекта.

/ММ/