Близо 600 души са обхванати в два нови социални проекта в Алфатарската община

Близо 600 души са обхванати в два нови социални проекта в Алфатарската община

BOBSTH 12:20:01 23-07-2016
IS1218BO.020
Алфатар - социални дейности

Близо 600 души са обхванати в два нови социални проекта в Алфатарската община


Гр. Алфатар, Силистренска област, 23 юли /Пеню Николов, БТА/
Близо 600 души са обхванати в два нови социални проекта в Алфатарската община, съобщи кметът на общината Янка Господинова.
Проектът "Независим живот на гражданите на община Алфатар" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е на стойност от около 500 хиляди лева и ще се изпълнява 19 месеца. Включени са 112 жители на общината и са открити 44 работни места за социални асистенти и домашни помощници.
Целева група по проекта са хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Създадено е и Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в общината. Предстои да се закупи и микробус, адаптиран за хора с увреждания.
Десет месеца ще се изпълнява проектът "Топъл обяд за гражданите на община Алфатар" по Oперативна програма за храни или основно материално подпомагане. Стойността на проекта надхвърля 322 000 лева. Ще се осигурява топъл обяд на 419 души от цялата община, като храната ще се доставя по домовете им.

/ИС/