Проект помага на деца без родители в Троян

Проект помага на деца без родители в Троян

BOBSTH 16:01:01 16-06-2016
MH1600BO.025
Троян - проект - приемна грижа

Проект помага на деца без родители в Троян


Троян, 16 юни /Даниела Балабанова, БТА/
Проект помага на деца без родители в Троян. За целта Общината приема заявления за приемни родители. Одобрените семейства ще получават възнаграждение, което е процент от минималната работна заплата, съобразно броя на настанените при тях деца и месечна издръжка за всяко от тях, съобщават от администрацията.
Целта е да се предоставя алтернативна форма за отглеждане на децата в риск, както и да им се осигури семейна среда.
Проектът "Приеми ме 2015" се изпълнява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Неговата цел е да се усъвършенства и разшири обхватът на услугата "приемна грижа" за отглеждане на деца в риск от 0 до 18 години в семейна среда.
Доставчик на услугата "приемна грижа" е Община Троян. Екип от специалисти към Общината и отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" работят заедно, за да помогнат както на децата, които се нуждаят от приемна грижа, така и на приемните семейства, в които биват настанявани.
Приемен родител с едно дете получава месечно 150 процента от минималната работна заплата, за две - 160 на сто и за три 170. За всяко дете приемните родители получават и месечна издръжка, която е между 227 и 260 лева в зависимост от възрастта на детето.
/МХ/